Hvad hedder de jagtbare arter i Danmark?

I Danmark er de jagtbare arter som følger:

 • Rådyr
 • Krondyr
 • Vildsvin
 • Mårhund
 • Ræv
 • Grågås
 • Canadagås
 • Gravand
 • Krikand
 • Spidsand
 • Gråand
 • Troldand
 • Ederfugl
 • Hjejle
 • Rødben
 • Brushane
 • Fasan
 • Fiskehejre
 • Hare
 • Fjeldvildt (i visse områder)

Det er vigtigt at bemærke, at jagtbare arter kan variere afhængigt af tidspunktet på året og jægerens jagtlicens.

Der er desuden forskellige regler og bestemmelser, som gælder for jagt i Danmark, og disse er fastsat af myndighederne for at sikre bevarelsen af ​​vildtet og jægernes og offentlighedens sikkerhed. Nogle af de vigtigste regler og bestemmelser for jagt i Danmark inkluderer:

Jagttegn

For at jage i Danmark skal man have et gyldigt jagttegn. For at opnå et jagttegn skal man tage et jagttegnskursus og bestå en prøve.

Jagtsæson

Der er fastsat specifikke jagtsæsoner for forskellige arter af vildt. Det er vigtigt at være opmærksom på jagtsæsonerne, da det er ulovligt at jage uden for den fastsatte sæson.

Jagtmetoder

Der er specifikke regler for, hvordan man må jage forskellige arter af vildt. For eksempel er det kun tilladt at jage fugle på visse tidspunkter af dagen, og der er begrænsninger på, hvordan man kan jage større pattedyr.

Våben og ammunition

Der er specifikke regler for, hvilke våben og ammunition, der må bruges til jagt i Danmark. Det er også vigtigt at huske på, at våben skal opbevares på en sikker måde, når de ikke er i brug.

Jagtområder

Det er kun tilladt at jage på specifikke jagtområder, og man skal have tilladelse fra ejeren af ​​området eller myndighederne, før man går i gang med jagten.

Vildtpleje

Som jæger har man også et ansvar for at bidrage til vildtplejen og sikre, at man ikke overjager en bestand af vildt.

Disse er nogle af de vigtigste regler og bestemmelser for jagt i Danmark, men der er mange andre detaljer, der skal overvejes.

Skriv en kommentar